Skip to navigation (Press Enter) Skip to main content (Press Enter)

Press Release

Recordomzet. Rentabiliteit beïnvloed door orkaan Michael.

Hoogtepunten 2018 - De omzet steeg tot 343,8 miljoen euro dankzij de hoge activiteitsgraad in de business regio’s en in de fabrieken gedurende het jaar.

 

 • De bedrijfswinst (EBIT) bedraagt 26,9 miljoen euro, wat 9,9% lager is dan vorig jaar.  De EBIT wordt beïnvloed door de impact van de orkaan Michael (-2,1 miljoen euro). Ondanks het ontvangen voorschot van de verzekeringsmaatschappij, heeft JENSEN-GROUP besloten om de inkomsten van de verzekeringsclaims uit te stellen tot het schadegeval volledig is afgehandeld. Het management is van mening dat de verzekeringsdekking toereikend is.
   
 • De recurrente EBIT wordt geraamd op 29,0 miljoen euro of 2,9% lager dan vorig jaar. De cashflow (EBITDA) bedraagt 33,5 miljoen euro, een daling van 2,1% tegenover vorig jaar. Zonder de impact van orkaan Michael zou de EBITDA 34,0 miljoen euro bedragen wat in lijn ligt met vorig jaar.
   
 • De totale netto financieringskosten bedragen 1,3 miljoen euro. Dit betreft voornamelijk interestlasten (0,4 miljoen euro), wisselkoersverliezen (0,2 miljoen euro) en andere bankkosten (0,7 miljoen euro).
   
 • De netto belastinglasten bedragen 7,6 miljoen euro en zijn lager dan vorig jaar door een lagere winst voor belastingen.
   
 • De nettowinst toerekenbaar aan de aandeelhouders bedraagt 19,1 miljoen euro tegenover 21,1 miljoen euro vorig jaar (winst per aandeel van 2,44 euro). 
   
 • De netto liquide middelen daalden met 17,6 miljoen euro, van 23,0 miljoen euro naar 5,4 miljoen euro. 
   
 • Op basis van het goede recurrente resultaat van 2018 en de sterke financiële positie stelt de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor om een dividend van 1,00 euro per aandeel goed te keuren. Het orderboek aan het begin van het jaar en de kaspositie geven het management het vertrouwen dat het jaar 2019 goed van start gaat. 

Onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering van 21 mei 2019, zal het aandeel vanaf 29 mei 2019 ex-coupon worden verhandeld en zal het dividend betaalbaar zijn vanaf 31 mei 2019 aan de loketten van KBC bank tegen afgifte van coupon nr. 14.
 

 • Op 10 oktober werd JENSEN USA getroffen door de orkaan Michael. Het effect van de orkaan Michael op Panama City en de omliggende gebieden was echt verwoestend. 

De belangrijkste faciliteit van JENSEN USA stond nog steeds overeind, zij het met grote schade. JENSEN USA beschikte over een rampenplan en voerde dit onmiddellijk uit. Ons lokale team en de bedrijven die zich bezighielden met het herstel van de ramp, werkten eraan om de productie weer op gang te brengen. Vanaf maandag 29 oktober 2018 heeft JENSEN USA de normale capaciteit bijna bereikt.

We willen van deze gelegenheid gebruik maken om onze dankbaarheid uit te drukken voor de inzet en inspanningen van onze Amerikaanse collega's, die het mogelijk hebben gemaakt om de operationele activiteiten zo snel weer op te starten. 
 

 • Op 2 januari 2018 verwierf JENSEN-GROUP een participatie van 30% in Inwatec, ApS, een Deens bedrijf dat hoogwaardige heavy-duty wasserijproducten vervaardigt. De JENSEN-GROUP heeft de optie om haar participatie te verhogen in 2020-2023. Deze investering in wasserijrobototica en AI (Artificiële Intelligentie) bevestigt de visie van de Groep om voorop te lopen in innovatie en om alle processen in de wasserij te automatiseren.
   
 • Op 10 april 2018 verhoogde de JENSEN-GROUP haar belang in TOLON GLOBAL MAKINA Sanyi Ve Tikaret Sirketi A.S., Turkije, met 6,33% tot 42,66%. De JENSEN-GROUP heeft de optie om tot 49% van de aandelen te verwerven.