Skip to navigation (Press Enter) Skip to main content (Press Enter)

Press Release

Kennisgeving overeenkomstig de wet van 2 mei

Overeenkomstig art. 6 van de wet van 2 mei 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten wiens aandelen verhandeld worden op de gereglementeerde markt, heeft JENSEN-GROUP volgende kennisgeving ontvangen:

 

Een kennisgeving van KBC Asset Management nv. Hieruit blijkt dat op 29 augustus 2018 deze partij 373.533 aandelen van JENSEN-GROUP nv verworven heeft of overdracht van stemrechtverlendende effecten of stemrechten in vergelijking met 393.285 aandelen zoals bleek uit de vorige kennisgeving van 8 maart 2017. Bij gevolg daalt het aandeelhouderschap van KBC Asset Management nv beneden de 5% drempel. We herhalen dat JENSEN-GROUP NV 7.818.999 aandelen heeft (de noemer).