Skip to navigation (Press Enter) Skip to main content (Press Enter)

Press Release

Iets lagere omzet weerspiegelt het concurrentieklimaat

Hoogtepunten eerste halfjaar 2019

 

  • De opbrengsten over het eerste halfjaar van 2019 bedragen 177,6 miljoen euro, een lichte daling met 1,9% tegenover vorig jaar.
  • De bedrijfswinst (EBIT) voor de eerste zes maanden bedraagt 16,8 miljoen euro, 5,9% hoger dan vorig jaar. Het bedrijfsresultaat wordt positief  beïnvloed door een gedeeltelijke uitkering van de verzekering mbt de impact van de orkaan Michael (+2,5 miljoen euro). Aangezien een deel van de verzekeringsvordering zeker is, heeft de Groep deze inkomsten in resultaat geboekt.
  • De bedrijfscashflow (EBITDA) voor het eerste halfjaar bedraagt 20,7 miljoen euro, een stijging van 11,9% tegenover vorig jaar. Zonder de impact van de orkaan Michael, zou de cashflow 18,2 miljoen euro bedragen.
  • De nettowinst toerekenbaar aan de aandeelhouders bedraagt 11,8 miljoen euro (Courante winst per aandeel van 1,51 euro), een stijging van 3,5% tegenover vorig jaar
  • De netto financiële schuld bedraagt 32,5 miljoen euro en steeg met 37,9 miljoen euro ten opzichte van december 2018. Deze stijging is voornamelijk door een hoger werkkapitaal en door de impact van de nieuwe standaard IFRS 16, operationele leases met een toename van 14,7 miljoen euro op de netto financiële schuld.