Skip to navigation (Press Enter) Skip to main content (Press Enter)

Jaarresultaten 2015

Resultatenrekening
Geconsolideerde, geauditeerde kerncijfers
(in miljoen euro)

Dec 31, 2015

Dec 31, 2014

Wijziging
 

12M

12M

 

Opbrengsten

286.3

239.6

19.48%

Bedrijfsresultaat (EBIT) 24.8 19.7

26.02%

Bedrijfscashflow (EBITDA) 1 31.7 22.5

41.17%

Financieel resultaat

-1.2

-1.5

-16.26%

Resultaat voor belastingen 23.6 18.2

29.38%

Belastingen -5.9 -5.2

14.46%

Netto resultaat (voortgezette activiteiten) 17.7 13.0

35.31%

Resultaat van de verkochte activiteiten

-0.1

-0.1

72.58%

Netto resultaat (aandeel van de groep) 17.5 13.0

35.13%

Netto cash flow 2 24.6 15.8

55.17%

       
Balans
Geconsolideerde, geauditeerde kerncijfers
(in miljoen euro)

Dec 31, 2015

Dec 31, 2014

Wijziging
 

12M

12M

 
Eigen vermogen

87.1

70.1

24.28%

Netto financiële schulden 0.1 -6.4

-101.16%

Activa - te koop 0.5 0.4

11.65%

Balanstotaal 186.6 157.7

18.30%

       
Geconsolideerde, geauditeerde kerncijfers per aandeel
 
(in euro)

Dec 31, 2015

Dec 31, 2014

Wijziging
 

12M

12M

 
Bedrijfscashflow (EBITDA) 1 4.06 2.86

41.96%

Resultaat voor belastingen 3.02 2.32

30.17%

Resultaat na belastingen van de voortgezette activiteiten (winst per aandeel) 2.26 1.66

36.14%

Netto cash flow 2

3.14

2.01

56.22%

Eigen vermogen 11.14 8.97

24.19%

Aantal aandelen (balansdatum)

7'818'999

7'818'999  
Aantal aandelen (gemiddeld) 7'818'999 7'868'170 0.63%

 

   

 

1 EBITDA = earnings before interest, taxes, depreciation and amortization; Dit is het bedrijfsresultaat vermeerderd met de afschrijvingen, (bijzondere) waardeverminderingen op handelsvorderingen en op voorraden en voorzieningenvoor overige risico's en kosten.

2 De netto cash flow is de winst na belastingen vermeerderd met de afschrijvingen, (bijzondere) waardeverminderingen op voorraden en op handelsvorderingen en voorzieningen voor overige risisco's en kosten.