Skip to navigation (Press Enter) Skip to main content (Press Enter)

Jaarresultaten 2010

Resultatenrekening 31/12/2010 - 31/12/2009
Geconsolideerde, niet-geauditeerde kerncijfers
(miljoen euro)

Dec 31, 2010

Dec 31, 2009

Change

 

12M

12M

 

Opbrengsten

227.0

175.1

29.64%

Bedrijfsresultaat

15.4

10.9

41.11%

Bedrijfscashflow (EBITDA) 1

24.3

15.0

61.87%

Financieel resultaat

-2.7

-4.1

-34.53%

Resultaat voor belastingen

12.8

6.8

86.24%

Belastingen

-4.2

-1.7

140.32%

Netto resultaat (voortgezette activiteiten)

8.6

5.1

67.88%

Resultaat van de verkochte activiteiten

-0.1

-0.1

-33.90%

Netto resultaat (aandeel van de groep)

8.5

5.0

70.28%

Net cash flow 2

17.5

9.2

89.85%

       
Balans per 31/12/2010 - 31/12/2009
Consolidated, audited key figures
(miljoen euro)

Dec 31, 2010

Dec 31, 2009

Change

 

12M

12M

 
Eigen vermogen

57.5

49.6

15.87%

Netto financiële schulden

13.2

13.0

1.77%

Activa - te koop

0.4

0.4

-10.31%

Balanstotaal

157.9

152.0

3.86%

       
Geconsolideerde, niet-geauditeerde kerncijfers per aandeel
 
(euro)

Dec 31, 2010

Dec 31, 2009

Change

 

12M

12M

 
Bedrijfscashflow (EBITDA) 1

3.04

1.87

62.57%

Resultaat voor belastingen

1.59

0.85

87.06%

Resultaat na belastingen van de voortgezette activiteiten (winst per aandeel)

1.07

0.64

67.19%

Net cash flow 2

2.19

1.15

90.43%

Eigen vermogen

71.8

6.20

15.81%

Aantal aandelen (balansdatum)

8'002'968

8'002'968

 
Aantal aandelen (gemiddeld)

8'002'968

8'034'413

0.39%

 

   

 

1 EBITDA = earnings before interest, taxes, depreciation and amortization; Dit is het vermeerderd met de afschrijvingen, (bijzondere) waardeverminderingen op handelsvorderingen voorzieningen

De netto cash flow is de winst na belastingen vermeerderd met de afschrijvingen, voorraden en op handelsvorderingen en voorzieningen.