Skip to navigation (Press Enter) Skip to main content (Press Enter)

Halfjaarlijkse resultaten voor 2014

Resultatenrekening 30/06/2014 - 30/06/2013
Geconsolideerde, niet-geauditeerde kerncijfers
(in miljoen euro) juni 30, 14 juni 30, 13 Wijziging
  6M 6M  
Opbrengsten 121.2 123.5 -1.91%
Bedrijfsresultaat (EBIT) 11.9 10.5 13.70%
Bedrijfscashflow (EBITDA) 1 12.8 13.8 -7.23%
Financieel resultaat -0.8 -0.8 -1.85%
Resultaat voor belastingen 11.1 9.7 15.01%
Belastingen -2.9 -2.7 10.86%
Netto resultaat (voortgezette activiteiten) 8.2 7.0 16.59%
Resultaat van de verkochte activiteiten 0.0 0.0 23.53% 
Netto resultaat (aandeel van de groep) 8.1 7.0 16.55%
Netto cash flow 2 9.1 10.4 -12.29%
       
Balans per 30/06/2014 - 31/12/2013
Geconsolideerde, niet-geauditeerde kerncijfers
(in miljoen euro) juni 30, 14 december 31, 13 Wijziging
  6M 12M  
Eigen vermogen 67.7 62.2 8.89%
Netto financiële schulden -3.1 -2.7 12.46%
Activa - te koop 0.4 0.4 1.10%
Balanstotaal 154.2 137.4 12.21%
       
Geconsolideerde, niet-geauditeerde kerncijfers per aandeel
 
(in euro) juni 30, 14 juni 30, 13 Wijziging
  6M 6M  
Bedrijfscashflow (EBITDA) 1 1.62 1.73 -6.36%
Resultaat voor belastingen 1.40 1.21 15.70%
Resultaat na belastingen van de voortgezette activiteiten
(winst per aandeel)
1.03 0.87 18.39%
Netto cash flow 2 1.15 1.29 -10.85%
Eigen vermogen (30 juni 2014-31 december 2013) 8.59 7.83 9.71%
Aantal aandelen (balansdatum) 7'884'297 8'002'968 -1.48% 
Aantal aandelen (gemiddeld) 7'916'852 8'002'968 -1.08% 
       
1 EBITDA = earnings before interest, taxes, depreciation and amortization;  Dit is het bedrijfsresultaat vermeerderd met de afschrijvingen, (bijzondere) waardeverminderingen op handelsvorderingen en op voorraden en voorzieningen.
       
2 De netto cash flow is de winst na belastingen vermeerderd met de afschrijvingen, (bijzondere) waardeverminderingen op voorraden en op handelsvorderingen en voorzieningen.