Skip to navigation (Press Enter) Skip to main content (Press Enter)

Halfjaarlijkse resultaten voor 2011

Resultatenrekening 30/06/2011- 30/06/2010
Geconsolideerde, niet-geauditeerde kerncijfers
(in miljoen euro) juni 30, 2011 juni 30, 2010 Wijziging
  6M 6M  
Opbrengsten 117.3 121.6 -3.54%
Bedrijfsresultaat (EBIT) 8.2 9.8 -16.42%
Bedrijfscashflow (EBITDA) 1 9.2 15.3 -39.9%
Financieel resultaat -0.8 -2.2 -62.69%
Resultaat voor belastingen 7.4 7.6 -3.00%
Belastingen -2.3 -2.0 12.81%
Netto resultaat (voortgezette activiteiten) 5.1 5.6 -8.77%
Resultaat van de verkochte activiteiten 0.0 0.1 -137.93%
Netto resultaat (aandeel van de groep) 5.1 5.6 -10.10%
Netto cash flow 2 6.1 11.0 -45.07
       
Balans per 30/06/2011- 31/12/2010
Geconsolideerde, niet-geauditeerde kerncijfers
(in miljoen euro) juni 30, 2011 december 31, 2010 Wijziging
  6M 12M  
Eigen vermogen 59.6 57.5 3.77%
Netto financiële schulden 11.8 13.2 -10.38%
Activa - te koop 0.3 0.4 -7.49%
Balanstotaal 154.8 157.9 -1.96%
       
Geconsolideerde, niet-geauditeerde kerncijfers per aandeel
 
(in euro) juni 30, 2011 juni 30, 2010 Wijziging
  6M 6M  
Bedrijfscashflow (EBITDA) 1 1.51 1.91 -39.79%
Resultaat voor belastingen 0.92 0.95 -3.16%
Resultaat na belastingen van de voortgezette activiteiten (winst per aandeel) 0.64

0.70

-8.57%
Netto cash flow 2 1.76 1.38 -44.93%
Eigen vermogen 7.45 6.99 3.76%
Aantal aandelen (balansdatum) 8'002'968 8'002'968  
Aantal aandelen (gemiddeld) 8'002'968 8'002'968  
       
1 EBITDA = earnings before interest, taxes, depreciation and amortization; This is operating profit plus depreciation and amounts written off on stocks, trade debtors and provisions for liabilities and charges
       
2 The net cash flow is the net income (Group share in the profit) excluding depreciation, amounts written off on stocks, trade debtors and provisions for liabilities and charges